Бен Челеро

Мастер Бен Челеро. Архетип: ШаманOпит в практиката: 30 години

Бен Челеро — това е името, което  Олег Черне получил по време на инициация и което се родило в 20 годишните му изследвания и изучаване на различните шамански традиции по света. Традиции, които първоначално привличали със своята тайнственост и езотеричност, а после и със знанията си за това как да се взаимодейства със природните сили, с дълбочината им на познаване на духа на природата.

Но истински пробив в тази посока за Бен Челеро станали летящите хора, с които се срещнал при Кастанеда, който пък от своя страна променил много от негови разбирания и отношения към ценностите на живота, и който му задал необходимата посока. „ „За мен стана откровение и строителството на Астралния град от жреците на маите“,- казва Бен Челеро.

Пребивавайки десет години сред традициите на древни магове, Бен Челеро изтрил личната си история, тя изобщо изчезнала от общественото съществуване. Слял се със земята, планините, вятъра, пустинята и джунглите, и намирал истинския живот в познанието на невидимия, но толкова примамлив свят. Потопил се във всевъзможни шамански традиции-от маянските жреци и брухоси на шипибо до африканските племенни вярвания и тези на аборигените маори. В резултат на това набрал огромен практически опит в разбирането не само на съвременния, но и на древния шаманизъм.

И днес казва, че живял дълго в този паралелен свят, защото не му стигали нито опита, нито знанията, за  да даде адекватно определение и ментални принципи на всичко това. Но най-главното, което Бен Челеро извлякъл от този опит е умението му да разбира пространството и да общува с него: „Това е особен език на виждания, особена менталност. Особен жизнен принцип, чиито закони се опират на служба в името на пространството, местата и предметите на силата, духа на растенията»,- казва той.

Целият този период може да бъде разделен на самопознание  отначало от позицията на първото внимание, после на второто и накрая – на третото внимание, които определят способността за проникване в други, различни плътности, ако искате –  други реалности на пространството.

Мастер Бен Челеро. Архетип: ШаманНай-сложният и дълъг период е първият, когато вниманието се бърка с наблюдението, с търсенето на тайни и вълшебства. Този период минал под девиза : „Къде си? Ей, you!” но и със задачата да се формира намерение. Целият шамански път от това време, който той определя, че е по законите на първото внимание, се състоял в борба между загубата  и намирането на себе си, и ако не са били паралелните му метафизични търсения, то той, може би, би се изгубил в пространството на шаманизма, без да намери изход от него. И днес твърди, че ако не си  минал пътя на воина или ловеца, да се изгубиш в пространството на шаманизма е много просто.

За свои учители в  това направление днес той счита планините, горите и пустините, но без Карлос Кастанеда, Виктор Санчес и другите, които го извели на пътя на тринадесетия слънчев печат на маите превръщането му  в шаман би било невъзможно

В резултат на всички тези търсения в изследване на шаманизма се сформирали три индиански линии: мезоамериканска, андийска, северноамериканска при изследване на племената анасази, зуни и хопи. Латинска Америка отворила интерес към Африка, по-непосредствено – към културата на йоруба, нкисите и догоните.

И ако добавим тук и полинезийските култури, и тези на австралийските аборигени, сред които често му се налагало да бъде, то може да се каже, че  обхванал всички съществуващи подходи в изучаването на шаманизма. А европейските магове и магьосници само допълват цялата тази картина.

Но на Бен Челеро му липсвал анализът, въпреки племенния опит в различни церемонии и ритуали. Той смята, че в анализа му помогнали такива изследователи като  Роджър Уолш, Айвон Вог, Стивън Хюстън, Галина Ершова, Юрий Кнорозов, Майкъл Ко, Дейвид Кейли, Уилям Гейтс, Едуардо Монтезума, Милослав Стингъл и Луис Спенс.

Мастер Бен Челеро. Архетип: ШаманВ течение на времето основните дисциплини, които представят шаманското изкуство за него са:

Шаманизмът дал на Бен Челеро важно разбиране на времето и пространството, което му позволило да раздели всички шамански култури на традиции от два типа: матрични и преходни. Матрична е тази, която съхранява в себе си схемата на законите и знанията. Именно тези култури са строили Астрални градове. Преходната е тази, която или още не е успяла докрай да се формира като стройна система от знания, или която няма за задача да стане предтеча и „подготовка“ за някаква друга култура, задача.

Понятието „матричност“ на културите се оказало доста обемно и съдържателно: то например обяснява много загадки на историята, отнасящи се до съдбата на древните цивилизации. Преходна е била например мезоамериканската култура на мишкеките. А матричната мезоамериканска култура на олмеките пък показала знания за трансформацията, порталите, прехода към други измерения, което е основата на познанието за строителството на Астралния град. Същото е било и при чавините в Южна Америка, анасазите в Северна Америка, йоруба и догоните в Африка. Като такава матричната култура не може да бъде разрушена отвън: тя  толкова надълбоко заляга в знанията, че даже ако някой я „завоюва“, това означава, че към времето на завоюването ѝ тя просто е престанала да има нуждата да съществува и създавала нещо, което ѝ позволявало да си „отиде“, и което я трансформирало. Матричността подразбира наличие на обемност, единно развитие на физическото, енергийното и духовно начало.

Обобщенията от този  род са залегнали закономерно  в основата на някакво универсално учение за единство и хармония на природното, общественото и човешкото, което се достига чрез развитие на личността. И наличието на структура, в която има знания за системността и закономерностите, създаващи „изначалните условия“, може много да облекчи тази дейност. Иначе би се наложило човек да става пионер, да губи допълнително енергия за „изучаване на правилните изучавания“. В този план даоистката традиция позволила на Бен Челеро да стане качествен ученик и да не се загуби в пространството на шаманизма.

„Теория на пределите“ или паралелността на пътя залегнала в основата на разработката на своеобразен мироглед именно на индианския път, пътя на Бен Челеро. Пътят на шамана формирал базата знания за трето интегрално поле, които са в основата на книгата  “Алхимия на духа“.