Вернер Ван Камп

Вернер Ван Камп (Werner Van Camp)Вернер Ван Камп (Werner Van Camp)  е практикуващ лекар-остеопат и физиотерапевт, магистър на науките в областта на остеопатията със стаж като практикуващ лекар повече от 30 години.

Съучредител и директор на Европейската академия по традиционна остеопатия; съучредител и директор на Швейцарския център по детска остеопатия; директор на швейцарския център за обучение по остеопатна педиатрия.

Изнася всяка година лекции и семинари по света —в Западна Европа, Прибалтика, Скандинавските страни, Русия, Украйна, Средна Азия, Австралия. Страните в които провежда семинарите, участниците  и тяхното количество растат от година на година, което е признаването за Вернер Ван Камп като Майстор и Учител на остеопатите в целия свят.

При него идват да се лекуват пациенти от най-различни страни. Но в неговата практика децата заемат особено място. Основаният от него фонд „Малкото сърце“(“Petit Coeur”) осигурява финансиране на клиника, в която остеопати-доброволци лекуват деца до 18 годишна възраст, независимо от финансовите възможности на родителите им. Освен това, под негово ръководство се организират редовни благотворителни остеопатични приеми на деца със сложни клинични случаи в различни страни и самият той взима участие в прегледите.

Вернер е човек на светлината и знанието, който е в непрекъснат процес на търсене на истината. Той умее да споделя и предава своя реален практически опит, а не просто да дава информация по учебна програма. За него е важно да възроди истинските знания и принципи на традиционната остеопатия — да намери здраве, а не да лекува болест.

Вернер Ван Камп не разделя живота си на части: семейство, лекуване на пациентите или обучаване на студенти. Той се стреми да бъде цялостен, във всеки миг да е израз на светлината, знанието и както сам казва, на „безусловната любов“, с което да лекува пространството около себе си.