Изграждане на Съда на Цветния Котел (Построение Сосуда Цветочного котла)

Баочжэн (Христо Сотиров)Съдът на Цветния Котел – корема, е всъщност най-важния съд в човешкото тяло от гледна точка на съхраняването на енергията, а заедно с главата – вторият най-важен за реализиране на процеса на даоистката вътрешна алхимия, който има три условия:

Практически всички меридиани на тялото се събират в корема и ако той работи правилно, ние подсигуряваме постоянен източник за насищане на меридианите с енергия. Следва също така да се разбира обаче, че работата на корема има етапи:

Това всичко показва, че правилното изграждане на корема е дълъг и сложен процес, който предполага на първо място осъзнаване, че коремът ни е блокиран, а на второ – че неговата преработката се опира и върху чисто обективни, физиологически, параметри, свързани със състоянието на тялото и мозъка ни като цяло. Така например, по силата на това, че в корема се събират всички меридиани на тялото, това означава, че работата с него е работа с всички меридиани; а ако мозъкът ни не е достатъчно центриран, той не може да навлезе в дълбочина в корема и да го разхлаби, създавайки необходимото вътрешно налягане в корема

Занятието ще направи максимално задълбочена преработка на корема, включвайки работа с елементи от интегрален масаж и използването на балсам 400 за подхранване на корема.

Практиката ще завърши с прием на чай за усвояване на състоянието.

Програма

Разписание

12.30-14.30

Цена

Обща    25
За членове на INBI 20

Посочената цена е в евро.

Водещ

Баоджън

Място на провеждане

София, България, бул. „Черни връх“ № 47, ет. 5, център INBI

Регистрай се

 

ФИО*
Телефон*
Город*
Эл. адрес*
Поле для вопроса

 

 

Построение Сосуда Цветочного котла

Дата: 8 декабря
Место: София, Болгария

Баочжэн (Христо Сотиров)Сосуд Цветочного котла – живот, по сути самый важный сосуд в теле человека, с точки зрения сохранения энергии, а вместе с головой – второй важнейший для реализации процесса даосской внутренней алхимии, у которого есть три уровня:

Практически все меридианы тела собираются в животе и, если он работает правильно, мы получаем постоянный источник насыщения меридианов энергии. Следует также понимать, что у работы с животом есть этапы:

Это все показывает, что правильное построение живота – долгий и сложный процесс, который подразумевает в первую очередь осознание, что живот заблокирован, а во вторую – что его переработка опирается и на чисто объективны, физиологические, параметры, связанные со состоянием тела и мозга в целом. Так, например, введу того, что в животе собираются все меридианы тела, это означает, что работа с ним есть работа со всеми меридианами; а если наш мозг недостаточно центрирован, он не может зайти вглубь живота и расслабить его, создавая необходимое внутреннее давление в животе.

Занятие проделает максимально углубленную переработку живота, включая работу с элементами интегрального массажа и использования бальзама 400 на питание живота.

Практика закончится принятием чая для усваивания состояния.

Программа

Расписание

12.30-14.30

Цена

Общая 25
Для членов INBI 20

Стоимость указана в евро.

Ведущий

Баочжэн

Место проведения

бул. „Черни връх“ № 47, ет. 5, центр INBI

Регистрация на мероприятие

 

ФИО*
Телефон*
Город*
Эл. адрес*
Поле для вопроса
Новости проекта The Perfect One